Welkom op de website van SCBL

Welkom op de website van Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek oftewel SCBL.
"De stichting collectieve beveiliging Laarbeek SCBL heeft als doelstelling de publieke veiligheid te vergroten en een bijdrage te leveren aan vermindering van criminaliteit.
SCBL coördineert en controleert de dienstverlening van een gecontracteerd en gecertificeerd beveiligingsbedrijf, dat collectieve beveiligingsabonnementen aanbiedt."

Het laatste nieuws

Afbeelding bij 'Politie'

Politie

2015 is voor Laarbeek een positief jaar geweest. Het aantal woninginbraken in 2014 was 60. In 2015 hebben we 42 inbraken geregistreerd. Wat zorgelijk is zijn de diefstallen in het buitenge...
Lees meer...

BIN

Door een herschikking van politiecapaciteit is het niet altijd mogelijk om voldoende toezicht te houden op de veiligheid in de gemeente Laarbeek. Veiligheid moeten we SAMEN creëren. Daarom worden i...
Lees meer...

VSS Security BV

VSS Security heeft sinds kort een aantal nieuwe Laarbeekse adressen erbij gekregen, waaronder gemeentelijke objecten en panden op de diverse bedrijventerreinen. Ook het gemeentehuis aan de Koppelst...
Lees meer...

Copyright © 2009 - 2016 Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio