Over SCBL

SCBL is een stichting voor particulieren en ondernemers in Laarbeek. Het doel van deze stichting is het verhogen van de veiligheid voor particulieren en bedrijven in Laarbeek door criminaliteit vanuit de openbare weg, zoals diefstal en vernieling, te verminderen!
Wij doen dit vanuit preventie door inzet van surveillance vanaf de openbare weg.

SCBL is opgericht op 12 februari 1998. Aanleiding hiervoor was het terugdringen van criminaliteit. Omringende gemeenten waren al begonnen met het opzetten van een collectieve beveiliging. Laarbeek wilde hierin niet achter blijven maar vooral ook vanuit de preventiegedachte. Nog steeds ervaren wij binnen onze gemeente een afname van criminaliteit en deze trend blijft zich voortzetten.

SCBL is een stichting met een bestuur, bestaande uit: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur werkt met betrekking tot expertise samen in een stuurgroep. Hierin hebben, naast het bestuur van SCBL, de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Laarbeek, de netwerkinspecteur van de politie Gemert-Laarbeek en het beveiligingsbedrijf dat de surveillancewerkzaamheden uitvoert zitting.

De stuurgroep zorgt er voor dat:
- er een gecertificeerd beveiligingsbedrijf is, dat in de avond en nachtelijke uren maar ook in het weekend toezicht houdt vanaf de openbare weg. Met andere woorden: een oogje voor u in het zeil houdt, in die tijd wanneer u er niet bent!
- de kwaliteit van de geleverde diensten gewaarborgd wordt en namens de aangesloten leden tarieven onderhandelt met het beveiligingsbedrijf.
- er een visie ontwikkeld wordt op welke wijze Laarbeek steeds veiliger kan worden en hierop de dienstverlening aanpast.

Onderwerpen van visieontwikkeling is bijvoorbeeld Parkmanagement (hoe richt je een industrieterrein in en op welke gebieden trekken ondernemers op een terrein samen op om de kwaliteit en veiligheid te vergroten). Een ander onderwerp is het keurmerk veilig ondernemen oftewel KVO. SCBL heeft op het behalen van dit keurmerk aangedrongen en heeft als partner ook zitting in de werkgroep KVO. Het keurmerk is in 2008 behaald. Met ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt er gewerkt aan veiligheid op de bedrijven-terreinen.

De stuurgroep SCBL vergadert zes maal per jaar. Onderwerpen van gesprek zijn:
- de visie waarop de dienstverlening wordt aangepast,
- de incidenten van de voorgaande periode met eventuele verbetermaatregelen,
- de kwaliteit van de surveillancewerkzaamheden.

De dienstverlening van SCBL
Door het beveiligingsbedrijf worden surveillancewerkzaamheden uitgevoerd. Aan het einde van de surveillancedienst, aan het begin van iedere ochtend wordt er een surveillancerapport opgemaakt door deze medewerker hoe de afgelopen nacht is verlopen. Zijn er onregelmatigheden geconstateerd zoals niet gesloten ramen, deuren en poorten of zijn er verdachte omstandigheden/personen gesignaleerd. Dit alles wordt vastgelegd en indien van toepassing gecommuniceerd met aangesloten SCBL lid en/of politie. Snelle informatie maakt een passende snelle reactie mogelijk.

Wat doet SCBL niet?
SCBL probeert door toezicht vanaf de openbare weg en door advisering aan haar leden de kans op inbraak of vernieling te verkleinen. Wilt u brand- en sluitrondes of alarmopvolging in uw pand dan kunt u hiervoor een contract sluiten met een beveiligingsorganisatie. U kunt hiervoor natuurlijk kiezen voor hetzelfde bedrijf dat ook de surveillancewerkzaamheden voor SCBL uitvoert; dit kan een financieel voordeel opleveren. Deze contracten zijn echter onafhankelijk van uw
SCBL lidmaatschap.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van SCBL.
Indien u geļnteresseerd bent in een contract voor collectieve beveiliging, neemt u dan contact op met VSS-Security.

Copyright © 2009 - 2022 Stichting Collectieve Beveiliging Laarbeek. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio